Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku.
Pasja rodzi profesjonalizm.
Profesjonalizm daje jakość.
J. Walkiewicz

Tworzymy zespół najwyższej klasy i wiedzy profesjonalistów adwokatów, prawników i aplikantów. Specjalizujemy się w kompleksowych usługach prawnych na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

adwokat: Piotr Kona

Piotr Kona
adwokat

adwokat: Piotr Kona

Partner Kancelarii Kona Adwokaci.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jako jeden z pierwszych w kraju uzyskał decyzję Ministra Sprawiedliwości na prowadzenie Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, którą otworzył w 1990 roku. Wieloletni wykładowca i wychowawca aplikantów, członek Komisji Doskonalenia Zawodowego aplikantów i adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Przedstawiciel znanej rodziny prawniczej. Specjalizuje się w prawie karnym i karnoskarbowym, zwłaszcza w zakresie przestępczości gospodarczej i tzw. zorganizowanej, a także w sprawach z zakresu błędów medycznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami wojskowymi oraz przed Komisją ds. Zdarzeń Medycznych.

Prowadzi obsługę prawną w języku włoskim, niemieckim oraz rosyjskim.

adwokat: Krystyna Skolecka-Kona

Krystyna Skolecka-Kona
adwokat

adwokat: Krystyna Skolecka-Kona

Adwokat z najdłuższą praktyką adwokacką w Łodzi, wpis na listę adwokatów uzyskała 16 grudnia 1954 roku w Łodzi.

Dwukrotny Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów w łódzkiej Izbie Adwokackiej, trzykrotny członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, egzaminator egzaminów adwokackich, wieloletni wykładowca zasad etyki zawodu dla adeptów sztuki adwokackiej, wieloletni wykładowca procedury karnej, prawa karnego matrerialnego oraz zasad etyki, przewodnicząca jury w konkursach krasomówczych dla aplikantów adwokackich, gorliwa orędowniczka etosu adwokata.

W okresie strajków łódzkich pro bono broniła łódzkich robotnic, jako jedyna kobieta adwokat w Polsce została internowana 31 grudnia 1981 roku na mocy Dekretu o stanie wojennym z 13 grudnia 1981 roku (przebywała w warszawskim więzieniu w Olszynce Grochowskiej i obozie Kobiet Polskich w Gołdapii, jej wspomnienia z tego okresu opublikowała w powieści „Dekret na czarownice”).

Wielkim sukcesem zawodowym było dokończenie obrony robotnic z „Teofilowa” przed Sądem Najwyższym w Warszawie oraz dwukrotne uniewinnienie prezydenta Miasta Łodzi Marka Czekalskiego.

Wielokrotnie nagradzana za pracę zawodową i społeczną, m. in.: w 1980 roku Honorową Odznaką Miasta Łodzi, w 1989 roku Złotą Odznaką Adwokatury PRL, w 1994 roku Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, w 1999 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2013 roku „Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym”, w 2014 roku medalem „Dla Obrońcy Praw Człowieka-Adwokatura Polska”.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obroną i reprezentacją w sprawach karnych oraz rodzinnych (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem), a także sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z internowaniem w okresie stanu wojennego.

adwokat: Julia Kona-Garszyńska

Julia Kona-Garszyńska
adwokat

adwokat: Julia Kona-Garszyńska

Partner w Kancelarii Kona Adwokaci.

Zawód adwokata wykonuje od 2011 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 2007 – 2011 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, spadkowym, odszkodowawczym i rodzinnym. Posiada bogatą praktykę z zakresu spraw rozwodowych i rodzinnych. Świadczy profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym, zarówno na etapie przedsądowym, w procesach negocjacyjnych, jak również reprezentuje klientów przed sądami. Posiada szeroką praktykę i doświadczenie procesowe.

Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

adwokat: Joanna Hahn-Kona

Joanna Hahn-Kona
adwokat

adwokat: Joanna Hahn-Kona

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002-2005 odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adw. Piotra Paduszyńskiego i adw. Piotra Kona. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody osobowe i rzeczowe, w prawie spółdzielczym i rodzinnym, w tym przemocą w rodzinie oraz windykacją należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

adwokat: Rafał Purtak

Rafał Purtak
dyrektor kancelarii

adwokat: Rafał Purtak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracownik ogólnopolskich firm doradztwa finansowo-inwestycyjnego, broker, członek rady nadzorczej jednej ze spółek akcyjnych.

Odpowiada za obsługę kancelarii adwokackich działających pod szyldem KONA ADWOKACI.

adwokat: Paulina Kaczmarek

Paulina Kaczmarek
adwokat

adwokat: Paulina Kaczmarek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ. W latach 2011-2013 odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokata Piotra Kona. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym. Posiada doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych. Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

adwokat: Anna Pelińska

Anna Pelińska
aplikant adwokacki

adwokat: Anna Pelińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Luksemburgu. Aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokata Piotra Kona. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na swoją praktykę zajmuje się postępowaniem egzekucyjnym i windykacją należności.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

adwokat: Joanna Szymaniak

Joanna Szymaniak
aplikant adwokacki

adwokat: Joanna Szymaniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła praktyki w Klinice Prawa prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym. Prowadzi sprawy rozwodowe, o alimenty, ze stosunków między rodzicami i dziećmi. Zajmuje się bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, ochroną praw autorskich i dóbr osobistych, także ich naruszeniem w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych.

Posługuje się językiem angielskim.

adwokat: Magdalena Pietrzak

Magdalena Pietrzak
aplikant adwokacki

adwokat: Magdalena Pietrzak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Wyłączenie sędziego w polskiej procedurze karnej”, przygotowaną pod kierunkiem Prof. zw. dr. hab. Sędziego SN T. Grzegorczyka, obroniła na ocenę bardzo dobrą w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokat Krystyny Skoleckiej – Kona. Współredaktor „Kroniki” - Pisma Izby Adwokackiej w Łodzi. Aktywnie działa w samorządzie zawodowym. W kancelariach adwokackich doświadczenie zdobywa od 2011 r. Obecnie zajmuje się sprawami karnymi, w szczególności obroną oskarżonych i reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, dotyczących wypadków komunikacyjnych, przemocy domowej, a także w sprawach z zakresu przestępczości zorganizowanej, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz w postępowaniach wykonawczych.

Posługuje się językiem angielskim i językiem francuskim.

kancelaria_adwokacka

Adres kancelarii

Kancelaria Adwokacka Kona Adwokaci
ul. Modrzewiowa 11
91-487 Łódź

Dane Kontaktowe

Tel./Fax. +48 42 636 03 01
Tel. +48 42 632 55 67
E-mail. kancelaria@konaadwokaci.pl

google mapsadwokaci kona